Showing 1–12 of 17 results

Cân hãng Vishiko Japan Tech

+ Cân điện tử TACOVINA nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp cân điện tử Vishiko lớn nhất việt nam luôn có sẵn cân điện tử vishiko và thiết bị đa dạng và  phong phú như.

+ Cân trọng lượng vishiko từ 3kg đến 30kg như model : TAW ( 3kg x 0.05g, 6kg x 0.1g, 15kg x 0.2g, 30kg x 0.5g).

+ Cân đếm vishiko với mã TAC 3kg x 0.05g, 6kg x 0.1g, 15kg x 0.2g, 30kg x 0.2g).

+ Cân kĩ thuật vishiko với các mã như : TAB ( 600g x 0.01g), TAH ( 1000g x 0.01g, 2000g x 0.01g, 3000g x 0.01g, 6000g x 0.1g). TAA 320g x 0.001g 

+ Cân tính giá với mã TAPC 30kg x 5g.

+ Cân bàn điện tử, cân sàn điện tử với mã ID 21 từ 30kg đến 10 tấn.

+ Cân treo điện tử từ 500kg đến 50 tấn với model: VI và VIR.

+ Cảm biến cân điện tử với các mã từ 1kg đến 10 tấn là TA1, TA2, TA3, TA4 dùng cho cân bàn, cân sàn, cân phễu, cân đóng bao

DMCA.com Protection Status