Cân bàn mini điện tử 2

1,200,000

Jadever High Precision Low Cost Parts Counting Scale
Capacity: 3kg 6kg 15kg 30kg
Graduations: 0.1g 0.2g 0.5g 1g