Cân tính giá UPA 30kg

Cân tính giá UPA 30kg

Prices Computing Weighing Scale : UPA 30kg 

Bước nhảy 5g

Division e=d = 5g 

Kích thước đĩa cân Pan size : 280mm x 210mm

Nguồn sử dụng Power source : AC:110/220V   DC:4V/4Ah

DMCA.com Protection Status