Cân treo điện tử Fuda XZ2 30 tấn 50 tấn

Cân treo Fuda 30 tấn XZ 2
Capacity: 10 tấn 20 tấn 30 tấn 50 tấn
Graduations: 2kg 5kg 10kg

DMCA.com Protection Status