Cân bàn nhỏ CM 3kg 6kg 15kg 30kg Gram Châu Âu

Capacity: 3kg 6kg 15kg 30kg
Graduations: 0.1g 0.2g 0.5g 1g