Cân treo điện tử Fuda XZL 1 tấn 2 tấn 3 tấn 5 tấn 10 tấn 15 tấn

Jadever High Precision Low Cost Parts Counting Scale
Capacity: 3kg 6kg 15kg 30kg
Graduations: 0.1g 0.2g 0.5g 1g

DMCA.com Protection Status