Cân treo trực tiếp trên dòng dọc 5 tấn đến 30 tấn Fuda

Capacity: 5000kg, 1000kg, 20,000kg, 30,000kg, 50,000kg
Graduations:

DMCA.com Protection Status